Bruno Vanden Broecke – Klink

Datum : maandag 17 februari 2025 om 20:00U

19,50

Klink. is een theatraal egodocument, een licht maar rauw samenzijn, met weinig franjes.
Een voorstelling die de kortste weg kiest.
Die naar uw hart.

Categorie:

Beschrijving

Er zijn in België 3.933 personen die misdrijven hebben begaan.
Strafbare feiten hebben gepleegd.
Maar zij krijgen daar geen straf voor.
Zij hebben namelijk een ‘geestesstoornis’.

Deze mensen worden geïnterneerd.
Voor onbepaalde tijd.
Hun vermoedelijke vertrekdatum wordt bij aankomst
provisoir vastgelegd op het jaar 9999.

We mogen die internering geen straf noemen.
Het woord ‘straf’ geldt alleen voor mensen die een ‘delict’ begaan
dat hen kan worden ‘toegerekend’. Internering is een verplichte behandeling.

Een behandelaar deelt in ‘Klink.’ zijn ervaringen met deze ontoerekeningsvatbare mensen.

Zij zitten in de laatste fase vòòr,
in de rechte lijn naar hun voorlopige vrijlating.
Maar die lijn is allesbehalve de laatste.
En is ook niet echt recht.

Hoe beleven zij hun internering?
Is er echt een verschil tussen een gedwongen behandeling en een straf?
Is ‘buiten’ écht buiten?

Klink. is een theatraal egodocument, een licht maar rauw samenzijn, met weinig franjes.
Een voorstelling die de kortste weg kiest.
Die naar uw hart.

Spel: Bruno Vanden Broecke – Tekst: Annemie Morbee